بهترين راه فراگيري برنامه نويسي اندروید و کسب درآمد از آن اينست که آموزشهايي بر اساس ساخت پروژه هاي عملي ببينيد و توانمند به توليد پروژه هاي عملي شويد.

 آموزش اندروید در مشهد


شما میتونید در عرض 2 و نيم ماه  يک برنامه نويس حرفه اي اندروید بشید و پس از گذراندن اين دوره به سه طريق ميتوانيد درآمد عالي کسب کنيد:
1. اپلیکیشن اندرویدی طراحي شده در اين دوره نمونه کارشما ميشود جهت استخدام و کارکردن در شرکت هاي مختلف برنامه نويسي.
2. کتاب اندرویدی طراحي شده در اين دوره را ميتوانيد برروي اينترنت در مارکت های اندرویدی قرار دهيد و به درآمدهای پایدار و بالا برسید.
3. برای وب سایت های مختلف اپلیکیشن اندرویدی شو بسازید و بابت این پروژه هزینه طراحی و ساخت دریافت کنید.

سوال اکثر کاربران !!!
چطور ممکنه در عرض 30 ساعت (ادامه مطلب)